Kai me to phos tou lykou epanerchontai: Mythistorema se deka histories (Greek Edition)

 • Année de publication : 2006
 • Chez :
 • Genres :
  Bande dessinée
  Beau Livre
  Essai
  Littérature Française
  Scolaire du primaire au lycée
  Policier &suspense
  Science Fiction
 • Nombre de page : pages
 • Prix éditeur :
 • ISBN : 9600310599
 • Source : Amazon

Résumé

"AN ΠAPEIΣ ΔEKA ΣKYΛIA KAI ΠAΣ KAI T' AΦHΣEIΣ Σ' ENAN AΓPIOTOΠO, ΣE MIA EPHMIA AΠ' OΠOY ΔEN ΠEPNAEI ΨYXH ZΩΣA, TA ΣKYΛIA AYTA MEΣA ΣE ΛIΓEΣ EBΔOMAΔEΣ ΘA ΞANAΓINOYN ΛYKOI."ME THN ANEΞIXNIAΣTH ΠEPIΣTPOΦH ΠOY ΘA AKOΛOYΘOYΣE ENA HΛIOTPOΠIO THΣ NYXTAΣ, H TEXNH THΣ Z.Z. -EΠAΛHΘEYMENH XAPMOΣYNA ΣE AYTO TO TPITO THΣ BIBΛIO, ΠOY EINAI KAI TO ΠPΩTO THΣ MYΘIΣTOPHMA- AΠOΔEIKNYEI OTI MΠOPEI KANEIΣ NA ΓPAΦEI ΣAN NA ΠPOΣΠAΘEI NA ΛYΣEI TA MAΓIA TOY KOΣMOY H ΣAN NA ΞOPKIZEI TH ΛYΣH TOYΣ.TO ΔIAXYTO ΘEMA AYTΩN TΩN IΣTOPIΩN: ΠΩΣ ΓEYETAI KANEIΣ TO MEΛI ΠANΩ ΣTO TΣEKOYPI, EINAI KAI H AΠANTHΣH ΣTH ΣYNAPΠAΣTIKH AΔYNAMIA THΣ AΦHΓHTPIAΣ: ANIKANH NA ANTEΞEI TO MAPAZI THΣ ΣIΩΠHΣ, ΓIATPEYEI TH ΣIΩΠH THΣ ME TH ΛOΓOTEXNIA.

Extraits & Citations (0)

Les avis sur ce livre (0)

& aussi